Respekt for
natur og dyr

K/AGRO startede med griseproduktion men favner i dag også biogas, vindmøller, markdrift og juletræer med mere.