Når naturen holder samfundet kørende

Biogas produceret på virksomhedens "rest" produkter i form af biomasser. Det er en naturlig udvikling at vi kan optimere bæredygtigheden af landbrugets ressourcer i et bæredygtigt kredsløb.

Udviklingen af biogasanlæg går fortsat stærkt. Dette betyder at et biogasanlæg drives og fødes med produkter, som på den ene eller anden måde fremavles på gårdene. Det vil sige biomasser hentes på egne marker og fra egne dyr. Dette er med til at minimere transporten ved energiproduktion.

Hos K/AGRO bruges overvejende anden generations biomasser. Det vil sige biprodukterne af andre afgrøder er i dag hovedingredienser i en biogasproduktion, for eksempel halm, græs og gylle. Før i tiden eksperimenterede man meget med industriaffald. Konsekvensen var ofte voldsomme lugt gener. I dag er det eliminineret til et niveau som en almindelig kvægproduktion, grundet biomasserne og teknologisk udvikling.

K/AGRO producerer i dag biogas som omformes til både Naturgas og EL.